BHS Summer outing

26/05/2020

OUTING FOR BOOMING

Gặt lúa chín hai bao đầy trĩu nặng
Gặt niềm vui, giòn giã tiếng cười
Gặt hạnh phúc, sẻ chia và đoàn kết
Gặt... booking "tới tấp" từ hai đầu cầu dự án Hoà Bình - Kontum.

Cứ nhìn những cánh đồng lúa chín vàng ươm và những tin nhắn nối tiếp báo tin vui mới thấy rõ, với BHS, đi đâu - làm gì cũng sẽ tạo ra NHIỀU hơn - CHẤT hơn - LỚN hơn. Và người “nông dân” BHS là thế: Chăm chỉ cấy cày, không quản ngày đêm, không sợ khó sợ khổ, cứ cùng nhau "ăn ngủ" với dự án. Rồi đến khi mùa lúa đơm bông, cả công ty bội thu thu hoạch.

 Hãy cùng ngắm nhìn những khoảnh khắc OUTING FOR BOOMING tại Mai Châu - Hòa Bình của BHS Group.

 

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan