Lĩnh vực<br>hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực<br>hoạt động

Lĩnh vực
hoạt động

BHS Group đưa ra các giải pháp, đồng hành cùng Chủ đầu tư gia tăng giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tối đa của thị trường

TƯ VẤN CONCEPT SẢN PHẨM

Hạng mục đầu tư & cơ cấu sản phẩm;

Định vị phân khúc sản phẩm;

Định hướng concept dự án;

Định hướng phong cách thiết kế;

Chiến lược phân kỳ/phân khu dự án;

Ý tưởng Tiện ích - Cảnh quan;

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Nghiên cứu tính khả thi & phân tích tài chính dự án


CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh tổng thể & phân kỳ bán hàng
(kế hoạch ra hàng, giá bán tại từng thời điểm, cách thức để thu hút khách hàng và thu hút đại lý bán hàng);

Xây dựng và quản lý các chính sách khuyến mãi, chính sách bán hàng

Dựa vào uy tín & kinh nghiệm để lựa chọn đội ngũ bán hàng tốt nhất:
  • Xây dựng cơ chế, chính sách sales phù hợp
  • Đào tạo đội ngũ bán hàng
  • Quản lý, kiểm soát đại lý bán hàng
  • Tổ chức kickoff, các chiến dịch push sales
  • Xây dựng và quản lý quy trình bán hàng
  • Quản lý và thu hồi công nợ của khách hàng
  • Báo cáo định kỳ, điều chỉnh phù hợp, kịp thời

TƯ VẤN XỬ LÝ KHỦNG HOẢNG VÀ TRANH CHẤP SAU BÁN