Lĩnh vực<br>hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực<br>hoạt động

Lĩnh vực
hoạt động

Với mạng lưới, mối quan hệ và database khách hàng sẵn có, BHS Group cung cấp các giải pháp tư vấn, quản lý và kinh doanh Trung tâm thương mại, văn phòng trọn gói để tối ưu hoá chi phí và tối đa hoá lợi nhuận cho Chủ đầu tư.

Nghiên cứu thị trường

Phát triển sản phẩm

Đánh giá hiệu quả đầu tư

Tư vấn quy hoạch/phân bổ mặt bằng cho thuê

Tư vấn chiến lược branding và marketing

Quản lý và cho thuê TTTM, Văn Phòng

Quản lý các đơn vị phân phối

Tư vấn chiến lược và chính sách cho thuê

Đào tạo và chuyển giao công nghệ về hoạt động cho thuê