Khai mạc giải đấu bóng đá BHS OPEN LEAGUE 2020

Hưởng ứng chào hè tại Sân Đầm Hồng 2, BHS Group đã diễn ra lễ khai mạc và các trận đấu vòng đầu tiên của giải đá bóng BHS Open League 2020 với sự tham gia của 08 đội bóng đến từ 15 đối tác và đại lý bán hàng. Buổi Lễ khai mạc diễn […]

Khai mạc giải đấu bóng đá BHS OPEN LEAGUE 2020

Hưởng ứng chào hè tại Sân Đầm Hồng 2, BHS Group đã diễn ra lễ khai mạc và các trận đấu vòng đầu tiên của giải đá bóng BHS Open League 2020 với sự tham gia của 08 đội bóng đến từ 15 đối tác và đại lý bán hàng. Buổi Lễ khai mạc diễn […]

Khai mạc giải đấu bóng đá BHS OPEN LEAGUE 2020

Hưởng ứng chào hè tại Sân Đầm Hồng 2, BHS Group đã diễn ra lễ khai mạc và các trận đấu vòng đầu tiên của giải đá bóng BHS Open League 2020 với sự tham gia của 08 đội bóng đến từ 15 đối tác và đại lý bán hàng. Buổi Lễ khai mạc diễn […]